You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS