You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับซื้อขยะ ่ณ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกให้บริการรับซื้อขยะ ่ณ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตามโครงการชุมชนปลอดขยะ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS