ร้องเรียนทั่วไป


 ชื่อผู้ร้องเรียน *
 Email (ถ้ามี)
 Website (ถ้ามี)
 ข้อความร้องเรียน *
* ต้องกรอกข้อมูล

Anti-spam measures
กรุณากรอกผลการคำนวณตัวเลขเพื่อยืนยันการร้องเรียน
1 + 5=

(6)
(6) สุภาพ
Thu, 18 June 2020 08:40:39 +0000

เรียนนายก อบต.ทุ่งแก ขอความอนุเคราหะ์ตัดหญ้าบริเวณสามแยกบ้านทุ่งมน - บ้านทุ่งแก -บ้านหนองน้อยด้วยครับกลัวเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมา หญ้าขึ้นรกมากครับ

(5) พรชัย
Thu, 18 June 2020 08:39:18 +0000

ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าตัดไม้ที่วัดโพธารามบ้านหนองแสงหน่อยครับเกิดพายุต้นไม้ลมทับสายไฟ

(4) มานพ
Thu, 18 June 2020 08:37:51 +0000

ถนนลาดยางสายบ้านทุ่งมน-บ้านหนองจานเป็นหลุมมากครับกลัวเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาช่วยซ่อมแซมให้หน่ยครับ

(3) ชัยวัติ
Thu, 18 June 2020 07:15:11 +0000

แข่งกีฬาอบต.ตอนไหน

(2) จำปี
Thu, 18 June 2020 07:14:21 +0000

ซ่อมไฟส่องทางชำรุดมาหลายวันแล้วกลัวเกิดอุบัติเหตุบ้านโคกไชยวาน

(1) อ.คมสันต์ ไชโย
Fri, 14 October 2016 16:24:43 +0000
email

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ผม อ.คมสันต์ ไชโย ขอส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและแบบสอบถามข้อมูล ซึ่งทาง ม.เกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ทำงานศึกษาวิจัยหัวข้อ "โครงการศึกษาความมั่นคงของลุ่มน้ำอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้ำ" ตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประปาหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวิเคราะห์และสรุปผลให้กับโครงการวิจัยฯ และขอความกรุณาท่านส่งแบบสอบถามกลับมายังอีเมล์ komsanw48@hotmail.com ภายในวันที่ 20 ต.ค. 59 นี้ด้วยครับ

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและแบบสอบถาม ขอความกรุณาดาวน์โหลดที่ https://drive.google.com/file/d/0B0cGLEF6Xp35ZTJGTVQ5Y1lvd3M/view?usp=sharing

ขอแสดงความนับถือและขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

อ.คมสันต์ ไชโย
โทรศัพท์ 086-723-9821