ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  ตั้งอยู่  เลขที่ 248 หมู่ 5 ถนนสายสว่าง – นาบัว
ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร  47290
โทร 0-4270-9160    
โทรสาร 0-4270-9082   E-mail : Tungkae2015@hotmail.com
e-mail : saraban@tungkae.go.th
websit :www.tungkae.to.th    Facebook : อบต.ทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

admin

Share: