แผนการปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี

ส่วนที่-๓-รายละเอียดโครงการ-กิจกรรม-มาตรกา

ส่วนที่-๑-บทนำ

มิติที่๓ มิติที่ ๔

มิติที่ ๒

มิติที่ ๑

ปก-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แบบฟอร์มในการลงพื้นที่ติดตามนิเทศ

คำสั่ง-ประกาศแผนแผนการป้องกันการทุจริต

Download (DOC, Unknown)

Download (DOCX, Unknown)

Download (DOCX, Unknown)

Download (DOCX, 36KB)

Download (DOCX, Unknown)

Download (XLSX, 21KB)

Download (XLSX, 23KB)

Download (DOCX, Unknown)

Download (DOC, Unknown)

Share:

Author: admin