คำขวัญ อบต.ทุ่งแก

“โครงการพระราชดำริล้ำค่า  ร่วมบูชาหลวงปู่โก้ง  ทุ่งโล่งใหญ่นาทาม  เหลืองอร่ามแตงไทย  น้ำใสวังอ้อยหนู  เชิดชูคุณธรรมความดี  มีกำเนิดดอนหอ  ก่อตำนานทุ่งแก”

Share: