ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต

ประกาศช่องทางเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ อบต.ทุ่งแก

หลักเกณฑ์และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
Share: