การบันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาสมัย สมัยที่ 1 ปี63
รายงานการประชุมสภาสมัย สมัยที่ 2 ปี63
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 63 ต.ค

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 63 ธค

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกิจการสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

Share: