ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกประจำปีงบประมาณ 2566(รอบ6เดือน)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประ

สรุปผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนฯ-ภาษีป้าย
Share: