วันที่ 18 มิุถุนายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งแก ออกตัดหญ้าจุดเสี่ยงบริเวณสามแยก บ้านทุ่งมน -ทุ่งแก-หนองน้อย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

Share:

Author: admin