แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

Share:

Author: admin