Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เรื่องการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก การฉีดวัคซีนสุนัขและแมวประจำปี 2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานศึกษาปลอดบุหรี่

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ฝุ่นละออง pm2.5

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567

Continue Reading...