ันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดโครงการวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: