วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9 )

admin

Share: