ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ...เพื่อ...จุแต่งตั้งและกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบฯ
admin

Share: