วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีภายในสายสัมพันธ์สำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีนักกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไชยวาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน คุณครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Admin

Share: