วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก กล่าวเปิดการประชุมประชาคมตำบล ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อพิจารณาโครงการนำเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 6 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: