วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสกลนครและปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ จัดโครงการทำหมันสุนัขและแมว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: