วันที่ 12 กันยายน 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคล บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก

Share: