วันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล บ้านหนองจานหมู่ที่ 6 ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลทุ่งแก

admin

Share: