วันจันทร์ที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่งเป็นประเพณีการทำบุญตักบาตรหลังวันออกพรรษา ๑ วัน เพื่อระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาและกับจากเทวโลก ร่วมกับผู้นำชุมชน และพุทธศาสนิกชน ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๕ ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

admin

Share: