องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2561 จึงขอแจ้งมายังท่านเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตตำบลทุ่งแก ตามกำหนดการในประกาศนี

26168728_526855357670219_3647602731755878729_n 26220117_526855091003579_3148100162305878000_n

Share:

Author: admin