You are here: Home > ข่าวประชาสัมพันธ์ > องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2561 จึงขอแจ้งมายังท่านเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตตำบลทุ่งแก ตามกำหนดการในประกาศนี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2561 จึงขอแจ้งมายังท่านเจ้าของทรัพย์สินได้ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตตำบลทุ่งแก ตามกำหนดการในประกาศนี

26168728_526855357670219_3647602731755878729_n 26220117_526855091003579_3148100162305878000_n

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS