ประกาศราคากลาง ปีงบประมาณ 2558

ประกาศราคากลาง คสล.สายหน้าบ้านนายบุญส่ง ม.8
ประกาศราคากลาง ถนนคสล.บ้านวังอ้อยหนู ม.10
ประกาศราคากลางถนนคสล.หน้าบ้านนายนิรัน ม.1
ประกาศราคากลาง คสล.ซอยบ้านนางแสงดาว ม.5
ประกาศราคากลาง คสล.ซอยแยกประปาไปบ้านหนองบัวแพ ม.6
ประกาศราคากลาง คสล.สายข้างโรงเรียนดอนชัยวิทยา ม.4

Share:

Author: admin