ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

0.1 0 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย11 รายงานประมาณการรายจ่าย9 รายงานประมาณการรายรับ7 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย2 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ8 รายละเอียดคำแถลง1 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน4 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน5 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล6 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย3 รายละเอียดประมาณการรายรับ2

Share:

Author: admin