You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง

ประกาศ อบต.ทุ่งแก61_๑๘๑๐๒๙_0002

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS