You are here: Home > ข่าวประกวดราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายซอยบ้านนายแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็กสายซอยบ้านนายแดง

ประกาศ อบต.ทุ่งแก61_๑๘๑๐๒๙_0004

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS