รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำไตรมาส

รายงานผลไตรมาส1ประจำปี 2565
รายงายแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส1
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส4
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส3
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส2
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่1)
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาสที่2)
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ2561(ไตรมาสที่ 3)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินการไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม2559- 31 ธันวาคม 2559)
รายงานผลการดำเนินการไตรมาศที่ 2(ตุลาคม2559- 31 มีนาคม 2560)
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4

Share: