ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่องสภาพและหมดความจำเป็นใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share:

Author: admin