You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ประชุมซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS