You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS