วันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

Share:

Author: admin