You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ทุ่งแก ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบปัจจัยช่วยเหลือนางราตรี คะริเรือง ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านดอนสร้างไพร

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ทุ่งแก ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบปัจจัยช่วยเหลือนางราตรี คะริเรือง ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านดอนสร้างไพร

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS