วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต.ทุ่งแก ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบปัจจัยช่วยเหลือนางราตรี คะริเรือง ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านดอนสร้างไพร

Share:

Author: admin