You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยติดเชื้อภายในตำบล

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยติดเชื้อภายในตำบล

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS