วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ป่วยติดเชื้อภายในตำบล

Share:

Author: admin