You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโ่ครงการพัฒนาศักยภาพสตรี “ส่งเสริมและอนุรักษ์การทำขนมไทย”

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดกิจกรรมโ่ครงการพัฒนาศักยภาพสตรี “ส่งเสริมและอนุรักษ์การทำขนมไทย”

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS