You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ณ ห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ณ ห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS