วันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ณ ห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์

Share:

Author: admin