You are here: Home > กิจกรรมและโครงการ > คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนในตำบลทุ่งแกจำนวนทั้ง 3 จุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนในตำบลทุ่งแกจำนวนทั้ง 3 จุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS