คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนในตำบลทุ่งแกจำนวนทั้ง 3 จุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Share:

Author: admin