องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับตำบล ประจำปี 2559 วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู (ประชาสามัคคี)

1471943960353

Share:

Author: admin