วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิจารณ์ มุทาพร นายก อบต.ทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ”แปรรูปผ้าทำกระเป๋าเอนกประสงค์กระเป๋ารักโลก” รวมกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin