คำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกให้ผู้อำนวนการกองคลัง ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Share:

Author: admin