วันที่ 14 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะ ตามโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin