วันที่ 15 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งแก ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล

Share:

Author: admin