วันที่ 20 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะ บ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว ยังมีประโยชน์ในการนำไปขาย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้

Share:

Author: admin