วันที่ 20 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ประชุมประจำเดือนพนักงาน พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เวลา 14.00 น.

Share:

Author: admin