วันพุธที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์ ให้คำแนะชี้แจงและมอบน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค “ลัมปีสกิน” ที่เกิดขึ้นกับโค-กระบือ ให้กับผู้นำชุมชุนภายในตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin