ขอขอบพระคุณทีม อสม.บ้านทุ่งคำ นำโดยนายประจง วรสิทธิ์ รองนายก อบต.เจริญศิลป์ มอบน้ำดื่มสมุนไพรกระชายขาว 20 ขวด และท่าน ส.ส.อนุรักษ์ บุญศล พร้อมทีมงาน มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค อาหาร จำนวน 30 ชุด ร้านซิวอิเล็กทรอนิกส์ พัดลม 2 ตัว ให้กับ “ศูนย์ด้วยรักและห่วงใย ไทตำบลทุ่งแก” (ศูนย์พักคอยตำบลทุ่งแก)

Share:

Author: admin