วันที่ 13 กันยายน 2564 นายวิจารณ์ มุทาพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ณ ศาลาประชาคม บ้านดอนสร้งไพร หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin