รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ร้านค้า) ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและใบอนุญาต ประจำปี 2564

รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ร้านค้า) ภาษีป้ายและค่าธรรมเนียม ใบอน
Share:

Author: admin