ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4
Share:

Author: admin