วันที่ 11 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ออกบริการรับซื้อขยะ ตามโครงการกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลทุ่งแก ณ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งแก

Share:

Author: admin