งานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ดำเนินการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ในเขตตำบลทุ่งแก หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๑ และบ้านเจริญศิลป์ หมู่ ๑,๒,๑๒ #ท้องถิ่นก้าวไกลร่วมใจเสียภาษี

admin

Share: