วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแกร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเจริญศิลป์และปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำโครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรีให้กับประชาชนในตำบลทุ่งแกและใกล้เคียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

admin

Share: